Diorama z laserové řezačky

V rámci našich projektových dnů jsme tentokrát tvořili malé diorama. V zásadě se jedná o obrázek ze 2 a více vrstev, které se překrývají a obraz se tak navzájem doplňuje a tvoří 3D efekt.

Začali jsme náčrtem na papír, při kterém žáci používají pravítko a už ví, jaké reálné rozměry mají k dispozici. V našem případě mohli žáci využít zhruba 2/3 papíru A4, rozměry plochy dostaly zadané v milimetrech. 

Většina dětí si jako první narýsovala rámeček, kulatý nebo obdélníkový. Rámeček může být ale i nepravidelný nebo mít organický tvar. Poté své rámečky vyplňují svým motivem. Naše projekty obsahovaly 3 rámečky.

Následně svoji práci přenesli do modelovacího programu TinkerCAD. Z nástrojů používali zarovnávání, prolínání tvarů a děr i vlastní kreslení (scribble). Je potřeba zkontrolovat, že finální objekty jsou ve stejné výškové úrovni a hranice objektů jsou jednolité a správně seskupené.

Hotový objekt děti posílají do aktivity třídy, kterou pro tento projekt přímo v TinkerCADu vytvořím. Jako učitel pak každý výrobek překontroluji a exportuji do SVG, následně používáme volně dostupný program LaserGRBL do kterého soubor nahraju a nechám vyřezat. Vyřezávali jsme do 4mm silné překližky, doporučil bych ale slabší materiál nebo využít karton. Překližkové řezání je časově náročné, výrobky jsme vyřezávali s kolegou až do večera, aby byly na druhý den dětem k dispozici.

Druhý den žáci svůj projekt zjemnili brusným papírem kde bylo potřeba a slepili tavnou pistolí. Někteří využili temperové barvy. Celý projekt by šel zpracovat i s pomocí 3D tiskárny, výsledná doba tisku by byl ale ještě daleko delší.