3D tisk a modelování, Skládačka

U 3D tisku se snažím zadávat takové úkoly, aby pro žáky představovaly výzvu. Obtížnost následujícího úkolu se dá lehce škálovat, můžete zapojit žáky s různými zkušenostmi s 3D modelováním, od začátečníků, po pokročilé.

Úkolem je vytvořit skládačku, která se bude skládat z plochých dílků (šířka 2mm). Musí se dát sestavit a dobře do sebe zapadat. Jako inspiraci používám následující obrázky:

Minimální počet dílků skládačky snadno ovlivní výslednou obtížnost úkolu, začátečníkům doporučuji zvířátko v podobném stylu jako je žlutá veverka na obrázku (jednu část tvoří obrys zvířátka a další části jsou končetiny).

Předtím než žáci začnou modelovat, tak si svůj prototyp vytvoří z kartónu, tím si snadno vyzkouší různé poměry a samotná manipulace s dílky pomáhá ukotvit představu o výsldném 3D modelu.

Zatím se nám podařilo dokončit několik modelů:

A nakonec ukázka vytištěných moddelů:

Menší projekty pro 3D tisk na ZŠ

O školních projektových dnech jsme také vyzkoušeli další 2 menší nápady na 3D tisk.

Nejdříve jsme se zaměřili na přesnost, koupil jsem do školy posuvné měřítko (šupleru) a žáci měli za úkol s pomocí šuplery co nejpřesněji okopírovat šachovou figurku. Výsledky byly velmi přesné, děti v reflexi uznaly, že netušily, jak přesné dokážou v práci být. Všechno modelování probíhalo v Tinkercadu.

Obrázky z práce s náčrtem…

Jeden z výsledných modelů…

Další úkol byl více kreativní s volnějším zadáním. Žáci si mohli vytvořit vlastní magnetku. Měli k dispozici SVG konvertor: https://picsvg.com/ , který umožňuje převést obrázek JPG na vektorový soubor SVG a ten poté importovat do Tinkercadu. 

Do svého objektu poté museli vložit přesnou mezeru na magnet. Během přípravy objektů pro 3D tisk jsem pak ve sliceru nastavil změnu barvy přesně na danou výšku mezery, tiskárna tak v danou chvíli zastavila tisk, já jsem do modelů položil magnety do připravených děr a tisk obnovil. 

Na obrázku vidíte v jakém místě se mění barvy, vše musí být přesně vyměřené, aby magnet nezavadil o trysku a nebo se v objektu nepohyboval. Je důležité všem jasně zadat přesné rozměry a umístění prostoru pro magnet. (např. válec šířky 27mm a výšky 6 mm ve výšce 1mm nad podložkou) Žáci také nesmí zapomenout během modelování objekt seskupit, jinak se jim model exportuje bez mezery. 

Vznikly tak objekty, které v sobě mají zabudované jeden i více magnetů. Výsledek můžete posoudit sami! 

Medaile z 3D tiskárny

Pro letošní školní soutěž v angličtině jsem výhercům připravil medaile z 3D tiskárny s umístěním a vlastním jménem. Nově máme 3D tiskárnu na chodbě, děti chodí nadšeně okukovat, co zrovna tiskárna vyrábí. Když viděly, jak se na medaile nanášejí jména vítězů, hned se zajímaly o další soutěže na prvním stupni. Kdo by také nechtěl mít doma medaili z 3d tiskárny! 

Naše tiskárna umí tiskout vždy pouze jednou barvou závoveň, efekt rozlišení barev u nás vzniká přes rozdílnou výšku jednotlivých vrstev. Konkrétně žlutý podklad má 3 mm, černý základ vlajky a umístění 4 mm a pruhy vlajky se jménem 5 mm. Na obrázku níže vidíte u šipky jednotlivé vrstvy – s každou vrstvou jsem nastavil změnu barvy – vlastnoručně vyměnil filament.

Jako další krok plánujeme celoškolní designovou soutěž o návrh medaile za čtenářství. (čtenářství sledujeme a podporujeme ve všech třídách prvního stupně).

Žáci budou mít za úkol nějprve mediali načrtnout, poté slepit z barevných čtvrtek a následně vymodelovat v programu TInkerCAD. 

Model z barevných čtvrtek bude simulovat rozdílnou výšku vrstev pro 3D tisk, žáci si tak uvědomí, které prvky se budou překrývat a tím vytvoří výsledný barevný efekt. V posledním kroku – modelování v TinkerCAD  žáci budou muset dodržet celoškolní limity pro rozměr medaile a i výška jednotlivých vrstev musí být jednotná, abychom mohli tisknout více medailí současně.

Projekt medaile doporučuji jako zajímavý a funkčně orientovaný vstup do 3D modelování a 3D tisku.

Manuál pro přípravu medaile: https://youtu.be/AmuEfpcoXnw

Náš Padlet: https://padlet.com/prirodnivedyapp/9nl3twor77dme569