Svítící vánoční přání

Na škole máme tradici vánočních trhů spojených s dílnami, ve kterých žáci dopoledne vytvářejí vlastní výrobky a odpoledne je na trzích prodávají rodičům a spolužákům. Letos jsem měl jednu třídu na starosti a rozhodli jsme se vyzkoušet vyrobit svítící vánoční přání. 

K celému přání potřebujete 2 papíry stejné velikosti, LED diodu, knoflíkovou baterii, alobal a obalovou pěnu (možné nahradit jiným materiálem).

Přáníčko funguje následujícím způsobem. Na přední straně je obrázek, ze kterého kouká barevná LED, která se po stisknutí určitého místa na obrázku rozsvítí. Pod vrchní stranou s obrázkem je druhý papír, na kterém je obvod sestavvený z alobalu, LED, tlačítka a knoflíkové baterie.

Součástí obvodu je tlačítko – v našem případě se jedná o obalovou pěnu, dobře se po stisknutí vrací do původního tvaru. Obalová pěna nadzvedává alobal těsně vedle knoflíkové baterie, po stisku pěny se alobal dotkne baterie, tím se spojí obvod a dioda začne svítit.

Obě části přání už stačí slepit dohromady. Žáci při tvorbě obrázku musí přemýšlet jakou úlohu hraje dioda v kompozici a kde bude zabudované tlačítko. Člověk, který přání vidí poprvé by měl tušit, na kterém místě se obrázek rozsvěcí.

Několik hotových přání přikládám v následující animaci: